Vaststellingsbesluit plafondsubsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond ORET)

[Regeling vervallen per 31-12-2006.]
Geldend van 25-12-2005 t/m 30-12-2006

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 december 2005, nr. DDE-0797/2005, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond ORET)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.7.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.7.4 h van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het programma Ontwikkelingsrelevante Export Transacties (ORET) geldt voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 een subsidieplafond van € 94.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

Directeur Directie Duurzame Economische Samenwerking

,

H. Fortuin

Terug naar begin van de pagina