Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 15 december 2005, Directie Toegang Rechtsbestel, nr. 5389276/05/DTR, houdende wijziging van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen (Regeling wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdrage Wet op de rechtsbijstand 2006

De Minister van Justitie,

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina