Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 15 december 2005, nr. SV/V&V/05/101495, houdende herziening van de AKW- en TOG-bedragen (Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006)

Artikel I. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 25-09-2008]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot € 254,13.

Artikel III. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 25-09-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel IV. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel V. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage

[Vervallen per 25-09-2008]

Kinderbijslagbedragen

Voorlaatste prijsindexcijfer

   

111,0%

Laatste prijsindexcijfer

   

111,8%

Index per

1-1-2006

0,72%

 
Rangordebedragen AKW

Rangorde kind

1-7-2005

EURO

Na index

EURO

Inclusief wettelijke/bijzondere verhogingen

1

252,31

254,13

254,13

2, 3

317,70

319,99

319,99

4, 5, 6, 7

391,72

394,54

394,54

8 of meer

451,04

454,29

454,29

Gezinsgroottebedragen

Aantal kinderen

70%

85%

100%

1

177,89

216,01

254,13

2

200,94

244,00

287,06

3

208,63

253,33

298,04

4

225,51

273,84

322,16

5

235,65

286,14

336,64

6

242,40

294,35

346,29

7

247,23

300,20

353,18

8

256,07

310,95

365,82

9

262,96

319,30

375,65

10

268,46

325,98

383,51

AKW-bedragen

I. Kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

 

85%

100%

Aantal

kinderen

6–11 jr

18–24 jr

12–17 jr

1

216,01

254,13

2

244,00

287,06

3

253,33

298,04

4

273,84

322,16

5

286,14

336,64

6

294,35

346,29

7

300,20

353,18

8

310,95

365,82

9

319,30

375,65

10

325,98

383,51

II. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995

Aantal

kinderen

70%

0 t/m 5 jr

85%

6 t/m 11 jr

100%

12 t/m 17 jr

1

177,89

216,01

254,13

2

177,89

216,01

254,13

etc.

     
TOG-bedrag
 

1-7-2005

1-1-2006

 

199,28

200,71

Terug naar begin van de pagina