Besluit verhoging subsidieplafond 2005 ex art. 12, eerste lid, SZW subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-02-2006 t/m 24-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2005, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/P&G/2005/100129, tot verhoging van het subsidieplafond 2005

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 12, eerste lid van de SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina