Besluit vaststelling subsidieplafond Dakar 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-12-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 december 2005, nr. DAK/ICM/741/05, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Subsidieplafond Dakar 2006)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.1.5. van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse vertegenwoordiging in Dakar geldt voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 een subsidieplafond van € 30.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Ambassadeur

,

J. Jansing

Terug naar begin van de pagina