Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (overgangsrecht beschikkingen op grond van artikel 85 Werkloosheidswet)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/05/98614, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 met het oog op een goede invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en tot invoering van overgangsrecht betreffende beschikkingen op grond van artikel 85 van de Werkloosheidswet

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 49 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluiten:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

Beschikkingen die het UWV voor de datum van inwerkingtreding van artikel 28 van de Wet financiering sociale verzekeringen heeft genomen op grond van artikel 85 van de Werkloosheidswet, behoren tot de beschikkingen, bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen, en gelden met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 28 van de Wet financiering sociale verzekeringen als beschikkingen op grond van dat artikel.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 49 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen in werking treedt en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina