Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-07-2007

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2005, nr. SFB-2005/45180, tot vaststelling van de normbedragen in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006)

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 Onder consumentenprijsindex wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 2 Onder indexcijfer van de CAO-lonen wordt verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Grensbedragen toetsingsinkomen

[Vervallen per 01-08-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2006.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina