Regeling vaststelling formatie ambulante begeleiding voor visueel gehandicapte leerlingen in het MBO

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 16-01-2006 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte leerlingen ten behoeve van het verzorgen van ambulante begeleiding voor leerlingen in het MBO voor de periode januari tot augustus 2006

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 117, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Ten behoeve van het verzorgen van ambulante begeleiding aan leerlingen met een visuele handicap in het MBO wordt:

  • a. aan het bevoegd gezag van Bartiméus Onderwijsinstellingen voor visueel gehandicapte leerlingen te Zeist voor de periode januari tot augustus 2006, 512 formatierekeneenheden verstrekt;

  • b. aan het bevoegd gezag van de Stichting Convergo Onderwijsinstelling voor visueel gehandicapte leerlingen te Grave voor de periode januari tot augustus 2006, 784 formatierekeneenheden verstrekt;

  • c. aan het bevoegd gezag van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden te Huizen worden voor de periode januari tot augustus 2006, 400 formatierekeneenheden verstrekt;

  • d. aan het bevoegd gezag van Visio Onderwijsinstellingen Noord te Haren worden voor de periode januari tot augustus 2006, 320 formatierekeneenheden verstrekt.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling formatie ambulante begeleiding voor visueel gehandicapte leerlingen in het MBO.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina