Besluit ex art. 1 Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006

[Regeling vervallen per 13-01-2007.]
Geldend van 21-01-2006 t/m 12-01-2007

Besluit van het bestuur van het Bosschap ter uitvoering van artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006

Het bestuur van het Bosschap,

gelet op artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006, d.d. 8 december 2005

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-01-2007]

Er worden geen gemeenten als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Bosschap bestrijding dennenscheerder 2006 aangewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 13-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het PBO-blad.

Zeist, 8 december 2005

A. Jorritsma-Lebbink

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris

Terug naar begin van de pagina