Instellingsbesluit baten–lastendienst SenterNovem

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 8 december 2005, nr. FEZ/BV/5721672, tot instelling van de baten–lastendienst SenterNovem

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 2 De tenaamstelling van de baten–lastendienst komt te luiden: Agentschap SenterNovem.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten–lastendienst SenterNovem.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina