Regeling verhoging subsidieplafonds 2005 Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 17-12-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische zaken van 8 december 2005, nr. WJZ 5723676, houdende verhoging van subsidieplafonds voor het jaar 2005 krachtens het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 7, tweede lid,en 8 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 7 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten, ontvangen in de periode van 9 juni 2005 tot en met 9 september 2005, wordt verhoogd tot € 19.700.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van artikel 8 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten, ontvangen in de periode van 17 januari 2005 tot en met 28 oktober 2005, wordt verhoogd tot € 5.070.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina