Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005

[Regeling vervallen per 26-01-2012.]
Geldend van 17-12-2005 t/m 25-01-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 8 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/05/98516, houdende de aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties als bedoeld in de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen (Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 35, derde lid, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet, 63a, derde lid, onderdeel b, van de Algemene nabestaandenwet, en 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen;

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties

[Vervallen per 26-01-2012]

Als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking worden aangewezen:

 • a. per 1 januari 2000 dan wel, indien later gelegen, per datum van lidmaatschap van de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden (PSO) zoals in die gevallen is aangegeven

  • 1°.

   • CARE Nederland;

   • de religieuze instituten en overige organisaties die missionarissen en ontwikkelingswerkers uitzenden voorzover deze zijn aangesloten bij het Centraal Missie Commissariaat (CMC);

   • Centrum Ontmoeting der Volkeren (COV);

   • Cordaid;

   • Dorcas Aid International (DAI) per 19 april 2001;

   • Freevoice;

   • Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB);

   • Green Development Foundation (GDF) per 17 april 2003;

   • Healthnet-TPO;

   • Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS);

   • Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) per 2 december 2003;

   • Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO);

   • Interserve Nederland;

   • Kerkinactie;

   • Leprastichting (NSL);

   • Mama Cash per 2 december 2003;

   • Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV);

   • MHM;

   • Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (NOVIB) per 8 maart 2001;

   • Nederlandse Rode Kruis (NRK);

   • Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA);

   • Pax Christi Nederland (Stichting Pax Christi Projecten) per 12 december 2002;

   • Stichting Aktie Strohalm per 4 september 2003;

   • TEAR Fund Nederland (TF);

   • Terre des Hommes;

   • Transnational Information Exchange (TIE);

   • Voluntary Service Overseas-Nederland (VSO);

   • War Child Nederland per 17 september 2001;

   • Woord en Daad (W&D);

   • World Vision per 14 maart 2000;

   • Zeister Zendingsgenootschap (ZZG);

   • Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG);

   • ZOA-Vluchtelingenzorg.

  • 2°. Uitsluitend voorzover er naar het oordeel van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking:

   • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) per 17 september 2001;

   • Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie (NOC/NSF) per 25 april 2002;

   • Stichting Kinderpostzegels Nederland per 1 april 2004.

 • b. overige uitzendende organisaties:

  • Artsen zonder Grenzen per 1 januari 2000;

  • de deputaten voor de Buitenlandse Zending (dep. BZ) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland per 20 juni 2002;

  • de deputaten voor Hulpverlening in Binnen- en Buitenland (dep. HBB) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland per 20 juni 2002;

  • Defence for Children International per 17 september 2004;

  • de religieuze instituten en overige organisaties die missionarissen en ontwikkelingswerkers uitzenden voorzover deze zijn aangesloten bij de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) per 28 mei 2003;

  • Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) per 1 januari 2000;

  • Mercy Ships Holland per 16 november 2001;

  • SNV/Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie per 1 januari 2003;

  • Stichting Dental Health International Nederland (DHIN) per 1 januari 2000;

  • Unie van Baptistengemeenten per 21 november 2005;

  • Vereniging De Verre Naasten (DVN) per 1 januari 2000;

  • Wycliffe Bijbelvertalers per 13 juni 2001.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 26-01-2012]

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor:

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 26-01-2012]

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties 2005.

Deze Regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina