Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 31-12-2011 t/m 31-03-2013

Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2013]

De in artikel 39, derde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bedoelde vergoeding wordt via automatische incasso voor de Minister van Veiligheid en Justitie door de Bank voor Nederlandse Gemeenten maandelijks bij de verschillende gemeenten geïnd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 5 december 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina