Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR

Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van 2 december 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2257, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende het aanwijzen van de bevoegde autoriteiten van de reglementen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement radarpatenten, artikel 2 van het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998, artikel 2 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, artikel 2, eerste lid, van het Besluit Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen en artikel 3 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995;

Besluit:

Artikel 3

Als bevoegde autoriteiten, plaatselijk bevoegde autoriteiten of de bevoegde instanties, bedoeld in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995, worden aangewezen:

Artikel 4

Als bevoegde autoriteiten, bedoeld in het Reglement veiligheidspersoneel passagiersschepen, wordt aangewezen:

 • 1. De Minister van Infrastructuur en Milieu in de artikelen:

  1.04;

  1.05.

 • 2. De Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat in de artikelen:

  2.01, onderdeel a;

  4.01, eerste lid en tweede lid;

  4.02, eerste en vierde lid;

  4.04, tweede en derde lid.

Artikel 5

Als bevoegde autoriteiten, bedoeld in het Rijnvaartpolitiereglement 1995, worden aangewezen:

Artikel 8

Deze regeling kan worden aangehaald als: Aanwijzing bevoegde autoriteiten reglementen CCR.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven