Besluit vaststelling subsidieplafond en voortzetting beleidsvoornemen Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 16-12-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 november 2005, nr. DWM/1006/05, tot vaststelling van een subsidieplafond en voortzetting van een beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (programma Intensivering Bilaterale Betrekkingen-West-Europa)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur

West- en Midden-Europa,

J.H.M. Pollmann-Zaal

Terug naar begin van de pagina