Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-04-2007.]
Geldend van 18-12-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 29 november 2005, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 15 november 2005;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Bedragen lager dan € 22,50, worden niet opgelegd.

Artikel 2

Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:

  • a. opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen;

  • b. bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2005.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 29 november 2005

Voor het bestuur
,

J. van der Veen

voorzitter

,

C. Kuijvenhoven

secretaris

.
Terug naar begin van de pagina