Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld op 7,57%. Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, wordt een korting gegeven van 0,38%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de Sector Detailhandel en ambachten, van de Sector Reiniging en van de Sector Grootwinkelbedrijf voor 2006 vastgesteld op 5,99%.

Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, wordt een korting gegeven van 0,38%.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 29 november 2005

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina