Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het kalenderjaar 2006 vastgesteld op 6,38%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 29 november 2005

Voorzitter

Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina