Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De premie voor het kalenderjaar 2006 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 5,43%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 29 november 2005

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina