Vaststellingsbesluit vergoedingen Adviescommissie SKE

Geldend van 01-02-2006 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie SKE

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie kennisexploitatie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie kennisexploitatie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de subsidieregeling kennis exploitatie ontvangen alle leden van de Adviescommissie kennisexploitatie jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van zes uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

Directeur-Generaal Ondernemen en Innovatie

,

Chr.P. Buijink

Terug naar begin van de pagina