Besluit aanwijzing instelling voor afneming examens groot vaarbewijs

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 03-12-2005 t/m 30-06-2009

Besluit van 24 november 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2205, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd tot afneming van de examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk wordt aangewezen als de instelling, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Binnenschepenwet, tot afneming van examens ter verkrijging van een groot vaarbewijs.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De besluiten van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 november 1982, nr. PJ/S 27357, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken en van 20 februari 1990, nr. S/J 30.021/90, Directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Hoofdafdeling Wetgeving en Juridische Zaken, worden ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina