Wijzigingsregeling diverse regelingen Verkeer en Waterstaat 2005

Geldend van 03-12-2005 t/m heden

Regeling van 24 november 2005, nr. HDJZ/SCH/2005-2175, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende wijziging van enkele regelingen in verband met het overdragen van publieke taken en bevoegdheden op het gebied van de verkeersveiligheid te water

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten.]

Artikel IX

Voor de toepassing van artikel 2, onderdeel d, van de Regeling erkenning gelijkwaardige radardiploma’s Reglement radarpatenten blijven radardiploma’s ruime wateren afgegeven voor 1 juli 2005 door het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart geldig tot het moment waarop zij blijkens de datum op het diploma hun geldigheid verliezen.

Artikel X

Voor de toepassing van artikel 2b, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling vrijstellingen Binnenschepenwet blijven zeilbewijzen afgegeven voor 1 juli 2005 door het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart geldig tot het moment waarop zij blijkens de datum op het bewijs hun geldigheid verliezen.

Artikel XI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina