Warenwetregeling handelsbenamingen vis

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-02-2016.
Geldend van 19-02-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 19-02-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Warenwetregeling handelsbenamingen vis
    Bijlage: Deze bijlage behoort bij artikel 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-02-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
19-02-2016 Wijziging 03-12-2015 Stcrt. 2015, 44638 872601-144333-VGP 03-02-2016 Stb. 2016, 61 Inwtr. 1
01-01-2006 Nieuwe-regeling 22-11-2005 Stcrt. 2005, 231 VGP/VL2637022 22-11-2005 Stcrt. 2005, 231

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel XIV van het besluit houdende wijziging van enkele Warenwetbesluiten in verband met de wijziging van de Warenwet (Stb. 2015, 235), de uitvoering van verordening (EU) nr. 1379/2013, de aanpassing van de aanduiding van kaas en enkele technische wijzigingen in werking treedt.1)
Naar boven