Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Verificatiecommissie monitoring en evaluatie Programma Near Shore Windpark

Geldend van 01-04-2006 t/m heden

Besluit houdende vaststelling vergoeding voorzitter en leden Verificatiecommissie monitoring en evaluatie Programma Near Shore Windpark

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Verificatiecommissie monitoring en evaluatie programma Near Shore Windpark ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Verificatiecommissie monitoring en evaluatie programma Near Shore Windpark ontvangt de voorzitter per vergadering een vergoeding van € 1000,00.

Artikel 2

  • 1 De andere leden van de Verificatiecommissie monitoring en evaluatie programma Near Shore Windpark ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

  • 2 Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Verificatiecommissie monitoring en evaluatie programma Near Shore Windpark ontvangen alle leden per vergadering een vergoeding van € 1000,00.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal van Energie

,

G.J. Lankhorst

Terug naar begin van de pagina