Instellingsbesluit baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit

[Regeling vervallen per 23-09-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2010

Instellingsbesluit baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit

Directie Financieel-Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 23-09-2011]

Aan de Voedsel en Waren Autoriteit wordt de status van baten-lastendienst als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, verleend.

De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 23-09-2011]

Het instellingsbesluit agentschap Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (d.d. 16 december 2002), het instellingsbesluit tijdelijk agentschap Voedsel en Waren Autoriteit (d.d. 16 december 2002) en het instellingsbesluit agentschap Keuringsdienst van Waren (d.d. 1 maart 2000) worden ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 23-09-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Voedsel en Waren Autoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 november 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina