Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten – Economische Zaken

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • a. De voorzitter van de Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten – Economische Zaken ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • b. De andere leden van de Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten – Economische Zaken ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van projectvoorstellen op grond van het Programma Samenwerking Opkomende Markten – Economische Zaken ontvangen alle leden van de Deelcommissie programma samenwerking opkomende markten – Economische Zaken jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een voorbereidingstijd van twaalf uur per vergadering voor de voorzitter en van acht uur per vergadering voor de andere leden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal

van de Buitenlandse Economische Betrekkingen,

D.J. Bruinsma

Terug naar begin van de pagina