Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 83

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
  Artikelen: 1, 2a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 40, 117b
 3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 82, 84, 133l

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

 1. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 40

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
01-01-2014 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012
samen met
06-06-2013
Stb. 2012, 483
samen met
Stb. 2013, 214
01-01-2013 Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
01-07-2012 Wijziging 29-03-2012 Stb. 2012, 198 32878 25-04-2012 Stb. 2012, 206 Inwtr. 1
01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
01-01-2008 Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 557 31050 14-12-2007 Stb. 2007, 558 Alg. 2
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
01-01-2006 Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 09-12-2005 Stb. 2005, 649
29-12-2005 Nieuwe-regeling 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 02-12-2005 Stb. 2005, 619

Opmerkingen

 1. Treedt in werking met uitzondering voor zover het personen betreft die voor 1 juli 2012 respectievelijk recht hebben op kinderbijslag, op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet of op een uitkering op grond van artikel 62 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
  Treedt in werking voor zover het personen betreft die voor 1 juli 2012 respectievelijk recht hebben op kinderbijslag, op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet of op een uitkering op grond van artikel 62 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen op 1 januari 2013.1)
 2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
Naar boven