Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 2. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 3. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 4. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2e halfjaar 2011
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 1
 13. Besluit SUWI
  Artikel: 3.5
 14. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.26
 15. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 4
 16. Participatiewet
  Artikelen: 7, 10
 17. Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES
  Artikel: 10c
 18. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Artikelen: 2.3.7, 3.3.7, 4.3.7
 19. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 4, 11
 20. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 21. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18
 22. Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
  Artikel: 1
 23. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 29
 24. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 17
 25. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:19, 8:3, 76b
 26. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 38b
 27. Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
  Artikel: 3a
 28. Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen
  Artikel: 2a
 29. Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer
  Artikel: 10
 30. Wet vergoedingen leden Eerste Kamer
  Artikel: 18a
 31. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 27, 36, 76, 80, 81, 119, 129, 132, 133j, 133k

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 4.2

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 115
 3. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-01-2010 Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955 17-12-2009 Stb. 2009, 590
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 564 30673 20-12-2007 Stb. 2007, 565
29-12-2005 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Nieuwe-regeling 10-11-2005 Stb. 2005, 572 30034 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Naar boven