Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
    Artikel: 1
  2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuw 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
Naar boven