Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 52

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina