Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 49

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit politiegegevens
    Artikel: 4:3
  2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 72a
  3. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikelen: 44, 50, 55, 57, 138
Terug naar begin van de pagina