Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-07-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikelen: 40a, 40b
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 14
 3. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 8
 4. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 5. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit SUWI
  Artikel: 5.18a
 7. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 20, 49b
 8. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 38, 44
 9. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 23, 24a, 35b, 35e
 10. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
  Artikel: 2
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 629, 658a, 670
 12. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2, 7
 13. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
  Artikelen: 1, 3, 6
 14. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
  Artikelen: 3, 7
 15. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
  Artikelen: 4, 8
 16. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 9
 17. Werkloosheidswet
  Artikel: 24
 18. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.1
 19. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 46i, 46ka
 20. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30a
 21. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 2.6
 22. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 26, 28, 42, 64, 65, 88, 102, 123b
 23. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
  Artikel: XI
 24. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikel: VII
 25. Ziektewet
  Artikelen: 29b, 39a, 76a, 76b, 76e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina