Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 58

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel: 2.1
  2. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikelen: 21, 54, 59
Terug naar begin van de pagina