Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
 2. Beleidsregels vergoeding hoorhulpmiddelen
 3. Reïntegratiebesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  Bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
 2. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
 3. Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
  Bijlage: bijlage
 4. Beleidsregel UWV normbedragen voorzieningen 2017
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2008
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2009
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2011
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2012
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2013
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2e halfjaar 2011
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 1
 14. Besluit SUWI
  Artikel: 3.5
 15. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.26
 16. Participatiewet
  Artikelen: 7, 10
 17. Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES
  Artikel: 10a
 18. Rechtspositiebesluit burgemeesters
  Artikel: 23
 19. Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning
  Artikel: 13
 20. Rechtspositiebesluit gedeputeerden
  Artikel: 17
 21. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
  Artikel: 12a
 22. Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
  Artikel: 11a
 23. Rechtspositiebesluit wethouders
  Artikel: 21
 24. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 4, 11
 25. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 26. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 18
 27. Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
  Artikel: 1
 28. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 29
 29. Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 17
 30. Waterschapsbesluit
  Artikel: 3.9a
 31. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 8:3, 76b
 32. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 38b
 33. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 27, 36, 76, 80, 81, 119, 129, 132, 133j, 133k

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

paragraaf

 1. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 82a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 115
 3. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.6
Terug naar begin van de pagina