Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina