Tarieven 2006 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
[Regeling vervallen per 07-04-2014.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 06-04-2014

Tarieven 2006 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101, goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-04-2014]

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

1. Theorie-examens CBR

1.1

Klassikaal theorie-examen A/B/bromfiets

30,10

*

1.2

Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B

4,60

*

1.3

Toeslag individueel theorie-examen A/B/bromfiets

33,50

*

1.4

Theorie-examen C/D

41,50

 

1.5

Bromfietscertificaat (inhaalslag)

14,60

*

         

2. Praktijkexamen

2.1

Praktijkexamen A – (voertuigbeheersing)

41,05

*

 

Praktijkexamen A – (verkeersdeelneming)

96,95

*

2.2

Gefaseerd praktijkexamen A

71,55

*

2.3

Nader onderzoek praktijkexamens A

119,35

*

2.4

Normaal praktijkexamen B

83,95

*

2.5

Gefaseerd praktijkexamen B –

fase I

71,55

*

   

fase II

83,95

 

2.6

Nader onderzoek praktijkexamen B

92,90

*

2.7

Normaal praktijkexamen E bij B

83,95

*

2.8

Gefaseerd praktijkexamen E bij B –

fase I

71,55

*

   

fase II

83,95

 

2.9

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

92,90

*

2.10

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

14,60

*

2.11

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

14,60

*

2.12

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

14,60

*

2.13

Praktijkexamen C

130,45

 

2.14

Nader onderzoek praktijkexamen C

130,45

 

2.15

Praktijkexamen E bij C

130,45

 

2.16

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

130,45

 

2.17

Praktijkexamen D

130,45

 

2.18

Nader onderzoek praktijkexamen D

130,45

 

2.19

Praktijkexamen E bij D

130,45

 

2.20

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

130,45

 

2.21

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

14,60

 
         

3. Medische geschiktheid

3.1

Eigen Verklaring

19,00

*

3.2

Toeslag spoedbehandeling eigen verklaring

5,95

*

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW. Waar geen * vermeld wordt, bestaat vrijstelling van BTW.

Artikel 2

[Vervallen per 07-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 10 november 2005

De

algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

,

F.C.A. Meijer

Terug naar begin van de pagina