Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006

Geldend van 01-07-2006 t/m heden

Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2006

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2006 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 8 november 2005

De Raad van bestuur UWV,
de

voorzitter

,

J.M. Linthorst

Bijlage 1. Wachtgeldpremies 2006

Sectoren

Premiepercentage

Premiepercentage Eigenrisicodragers ZW

1

Agrarisch bedrijf

1,92%

1,59%

2

Tabakverwerkende industrie

0,95%

0,89%

3

Bouwbedrijf

1,20%

0,88%

4

Baggerbedrijf

0,00%

0,00%

5

Hout en emballage industrie, houtwaren- en borstelindustrie

1,64%

1,30%

6

Timmerindustrie

1,11%

0,96%

7

Meubel- en orgelbouw industrie

2,34%

1,95%

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind.

0,75%

0,57%

9

Grafische industrie

2,67%

2,37%

10

Metaalindustrie

1,00%

0,85%

11

Electrotechnische industrie

1,00%

0,90%

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

1,18%

0,93%

13

Bakkerijen

1,87%

1,44%

14

Suikerverwerkende industrie

1,20%

0,97%

15

Slagersbedrijven

2,99%

2,18%

16

Slagers overig

2,30%

1,80%

17

Detailhandel

2,49%

2,05%

18

Reiniging

2,47%

1,67%

19

Grootwinkelbedrijf

1,53%

1,23%

20

Havenbedrijven

0,94%

0,74%

21

Havenclassificeerders

1,46%

1,02%

22

Binnenscheepvaart

1,66%

1,32%

23

Visserij

0,98%

0,92%

24

Koopvaardij

0,70%

0,51%

25

Vervoer KLM

0,21%

0,15%

26

Vervoer NS

0,52%

0,47%

27

Vervoer posterijen

0,47%

0,38%

28

Taxi- en ambulancevervoer

2,79%

1,87%

29

Openbaar vervoer

0,58%

0,51%

30

Besloten busvervoer

2,88%

2,22%

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

2,82%

2,61%

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

1,27%

0,86%

33

Horeca algemeen

2,52%

2,01%

34

Horeca catering

1,49%

1,13%

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,91%

0,74%

38

Banken

0,57%

0,49%

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,74%

0,65%

40

Uitgeverij

1,32%

1,11%

41

Groothandel I

1,17%

0,99%

42

Groothandel II

1,53%

1,26%

43

Zakelijke dienstverlening I

0,92%

0,80%

44

Zakelijke dienstverlening II

0,94%

0,75%

45

Zakelijke dienstverlening III

1,35%

1,14%

46

Zuivelindustrie

1,57%

1,42%

47

Textielindustrie

2,01%

1,73%

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

1,20%

0,97%

49

Chemische industrie

1,00%

0,88%

50

Voedingsindustrie

1,22%

1,02%

51

Algemene industrie

1,02%

0,85%

52

Uitzendbedrijven

7,68%

3,55%

53

Bewakingsondernemingen

2,50%

1,99%

54

Culturele instellingen

2,75%

2,48%

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,48%

1,14%

56

Schildersbedrijf

3,80%

3,22%

57

Stukadoorsbedrijf

2,00%

1,50%

58

Dakdekkersbedrijf

4,00%

3,36%

59

Mortelbedrijf

0,73%

0,62%

60

Steenhouwersbedrijf

0,60%

0,05%

61 t/m 67

Overheid

2,09%

0,14%

68

Railbouw

0,00%

0,00%

69

Telecommunicatie

1,00%

0,91%

Premies per premiegroep 2006

Sectoren

 

Premiepercentage

Premiepercentage eigenrisicodragers

1

Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf

   
 

Los

12,00%

9,86%

 

Vast

0,80%

0,67%

3

premiegroepen sector Bouwbedrijf

   
 

Los

8,70%

3,70%

 

Vast

0,81%

0,73%

9

Premiegroepen sector Grafische industrie

   
 

Grafische industrie exclusief fotografen

2,45%

2,16%

 

Fotografen

7,53%

7,10%

33

Premiegroepen sector Horeca Algemeen

   
 

Los

9,33%

6,46%

 

Vast

1,42%

1,29%

52

Premiegroepen sector Uitleenbedrijven

   
 

Detachering

7,56%

6,33%

 

Intermediaire diensten

3,26%

2,40%

 

Uitzendbedrijven I A

   
 

Kortingsklasse

7,12%

3,14%

 

Middenklasse

7,47%

3,14%

 

Opslagklasse

7,90%

3,14%

 

Uitzendbedrijven II A

   
 

Kortingsklasse

9,87%

3,90%

 

Middenklasse

11,37%

3,90%

 

Opslagklasse

12,86%

3,90%

 

Uitzendbedrijven I B + II B

4,62%

3,12%

54

Premiegroepen sector Culturele Instellingen

   
 

Los

8,43%

8,16%

 

Vast

1,91%

1,63%

56

Premiegroepen sector Schildersbedrijf

   
 

Los

12,50%

10,64%

 

Vast

2,50%

2,12%

Terug naar begin van de pagina