Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006

Artikel 1

De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de wachtgeldfondsen komen, bedoeld in artikel 94 van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2006 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 8 november 2005

De Raad van bestuur UWV,
de

voorzitter

,

J.M. Linthorst

Bijlage 1. Lastenplafonds wachtgeldfondsen 2006

Sectoren

Lastenplafonds (in %)

1

Agrarisch bedrijf

4,50

2

Tabakverwerkende industrie

3,75

3

Bouwbedrijf

3,75

4

Baggerbedrijf

3,75

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

3,75

6

Timmerindustrie

3,75

7

Meubel- en orgelbouw industrie

3,75

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding

3,75

9

Grafische industrie

3,75

10

Metaalindustrie

3,75

11

Electrotechnische industrie

3,75

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

3,75

13

Bakkerijen

3,75

14

Suikerverwerkende industrie

3,75

15

Slagersbedrijven

3,75

16

Slagers overig

3,75

17

Detailhandel en ambachten

3,75

18

Reiniging

3,75

19

Grootwinkelbedrijf

3,75

20

Havenbedrijven

3,75

21

Havenclassificeerders

3,75

22

Binnenscheepvaart

3,75

23

Visserij

3,75

24

Koopvaardij

3,75

25

Vervoer KLM

3,75

26

Vervoer NS

3,75

27

Vervoer posterijen

3,75

28

Taxi- en ambulancevervoer

3,75

29

Openbaar vervoer

3,75

30

Besloten busvervoer

3,75

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

4,50

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

3,75

33

Horeca algemeen

3,75

34

Horeca catering

3,75

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

3,75

38

Banken

3,75

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

3,75

40

Uitgeverij

3,75

41

Groothandel I

3,75

42

Groothandel II

3,75

43

Zakelijke dienstverlening I

3,75

44

Zakelijke dienstverlening II

3,75

45

Zakelijke dienstverlening III

3,75

46

Zuivelindustrie

3,75

47

Textielindustrie

3,75

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

3,75

49

Chemische industrie

3,75

50

Voedingsindustrie

3,75

51

Algemene industrie

3,75

52

Uitzendbedrijven

5,00

53

Bewakingsondernemingen

3,75

54

Culturele instellingen

4,50

55

Overige takken van bedrijf en beroep

3,75

56

Schildersbedrijf

5,00

57

Stukadoorsbedrijf

4,50

58

Dakdekkersbedrijf

4,50

59

Mortelbedrijf

3,75

60

Steenhouwersbedrijf

3,75

61 t/m 67

Overheid

4,50

68

Railbouw

3,75

69

Telecommunicatie

3,75

Terug naar begin van de pagina