Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in de hoedanigheid van Minister van het Koninkrijk,

Overwegende, dat het indexcijfer der cao-lonen, inclusief bijzondere beloningen, per 30 september 2005 afwijkt van het overeenkomstig indexcijfer per 30 september 2004;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002;

Besluit:

Zij wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden.

Den Haag, 3 november 2005

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina