Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

[Regeling vervallen per 27-05-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 12-01-2006 t/m 31-12-2010

Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Justitie, van 12 oktober 2005, nr. 5368281/05/DJJ;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 27-05-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder de Commissie: de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Artikel 2

[Vervallen per 27-05-2011]

De voorzitter en de leden van de Commissie ontvangen een vaste vergoeding per dag.

Artikel 3

[Vervallen per 27-05-2011]

De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 1000,– per dag, tot een maximum van twaalf dagen per jaar.

Artikel 4

[Vervallen per 27-05-2011]

De leden ontvangen een vergoeding van € 900,– per dag, tot een maximum van vier dagen per jaar.

Artikel 5

[Vervallen per 27-05-2011]

Indien de voorzitter of een lid van de Commissie niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de vergoeding, genoemd in de artikelen 3 en 4, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 27-05-2011]

De voorzitter en de leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.

Artikel 7

[Vervallen per 27-05-2011]

De in dit besluit genoemde bedragen kunnen worden gewijzigd bij ministeriële regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 27-05-2011]

Dit besluit treedt in werking twee dagen na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot 1 september 2005.

Artikel 9

[Vervallen per 27-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Vergoedingen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 2 november 2005

Beatrix

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina