Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2007.]
Geldend van 29-01-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 27 oktober 2005, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de sector konijnen- en edelpelsdierenhouderij voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2006)

Artikel 1

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder:

1.

o. en o. fonds

:

het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PPE 2003;

2.

gezondheidszorgfonds

:

het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003;

3.

voedsters

:

moederdieren van konijnen.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die konijnen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal voedsters en vleeskonijnen dat hij op het tijdstip van de Landbouwtelling in het kalenderjaar 2006 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 1,39 per voedster,

   waarvan:

   € 0,86 voor het o. en o. fonds en

   € 0,53 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

  • b. € 0,0745 per vleeskonijn,

   waarvan:

   € 0,0500 voor het o. en o. fonds en

   € 0,0245 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die nertsen of vossen houdt is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief en de daarbij gegeven bestemming over het aantal moederdieren nertsen en moederdieren vossen die hij op het tijdstip van de landbouwtelling in het kalenderjaar 2006 houdt.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  € 0,2986 per moederdier nerts en moederdier vos,

  waarvan:

  € 0,18695 voor het o. en o. fonds en

  € 0,11165 voor het gezondheidszorgfonds is bestemd.

Artikel 5

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen konijnen en edelpelsdieren (PPE) 2006.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

Zoetermeer, 27 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 januari 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 20 januari 2006, nr. TRCJZ/2005/3289.

Terug naar begin van de pagina