Beleid inzake subsidieverlening aan Centrale posten voor ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 07-11-2005 t/m 31-12-2012

Beleid inzake de wijze waarop het College sanering ziekenhuisvoorzieningen invulling geeft aan artikel 7, eerste lid, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg

[Vervallen per 01-01-2013]

Een aanvraag tot verlening van subsidie van een Centrale post voor het ambulancevervoer af te wijzen:

  • als sprake is van een besluit tot wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van de CPA, welk besluit niet het gevolg is van een besluit van Provinciale Staten tot wijziging van de gebiedsindeling;

  • als sprake is van een wijziging of opheffing van de vestigingsplaats van de CPA op grond van andere wetgeving dan de Wet ambulancevervoer.

Dit besluit is door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2005.

Terug naar begin van de pagina