Regeling vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling ESF-3

Geldend van 28-10-2005 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 oktober 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/ESM/2005/87523, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling ESF-3

Terug naar begin van de pagina