Besluit vrijstelling regels en vervanging grenswaarden Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 2006

[Regeling vervallen per 01-11-2006.]
Geldend van 01-11-2005 t/m 31-10-2006

Besluit houdende vrijstelling van regels en vervanging van grenswaarden uit het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol voor het gebruiksjaar 2006

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 8.23 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. LVB: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

  • b. gebruiksjaar: de periode van 1 november 2005 tot 1 november 2006;

  • c. informatiedocumenten: de brieven van de exploitant van de luchthaven Schiphol van 15 juni 2005 (nummer 599), van 12 juli 2005 (nummer 690) en van 17 augustus 2005 (nummer 774), alsmede het rapport ‘Onderbouwing Ontheffingsaanvraag Operationeel Planjaar 2006’, RA05052402.sg, van de NV Luchthaven Schiphol van 17 augustus 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2006]

  • 1 In de periode waarin de Zwanenburgbaan gedurende het gebruiksjaar vanwege groot onderhoud niet beschikbaar is, geldt in afwijking van artikel 3.1.5, vierde lid, van het LVB, dat het gebruik van de Aalsmeerbaan voor starts in zuidelijke richting (starts baan 18L) van 23:00 tot 06:00 uur is toegestaan.

  • 2 Het gebruik van de Aalsmeerbaan als bedoeld in het eerste lid, kan slechts plaatsvinden indien in de bedoelde periode op alle andere banen die beschikbaar en bruikbaar zijn, de windlimieten, bedoeld in paragraaf 4.3.3. van hoofdstuk EHAM, bladzijde AD2.EHAM-19 van de Aeronautical Information Publication, versie 12 mei 2005, worden overschreden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2006]

In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden voor het gebruiksjaar in de in onderstaande tabel genoemde handhavingspunten, de volgende op basis van de informatiedocumenten berekende vervangende grenswaarden:

Grenswaarden handhavingspunten etmaal L den [dB(A)]

 

Puntnummer

X-coörd.

Y-coörd.

Grenswaarde

Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

12

109.550

500.725

58,28

(59,28)

16

111.750

491.425

58,00

(59,00)

17

111.825

487.425

58,17

(59,17)

18

111.950

485.275

58,60

(59,60)

19

113.625

482.275

52,14

(53,14)

20

116.175

481.925

58,10

(59,10)

21

119.050

481.900

56,12

(57,12)

22

122.025

481.450

55,76

(56,76)

24

114.525

476.925

56,78

(57,78)

25

116.100

474.050

57,05

(58,05)

26

113.575

472.550

55,51

(56,51)

28

112.600

472.325

55,85

(56,85)

29

112.525

475.400

56,76

(57,76)

30

110.475

475.250

56,85

(57,85)

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2005 en vervalt met ingang van 1 november 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina