Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PVV) 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-03-2007.]
Geldend van 12-02-2006 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005, houdende vaststelling bestemmingsheffingen ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PVV) 2006)

Artikel 1

Deze verordening neemt de begripsbepalingen over van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 maar verstaat in afwijking van respectievelijk artikel 1, onder 7 en onder 12, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, onder:

1.

varken

:

varken, ongeacht geslacht, leeftijd of gewicht;

2.

kalf

:

rund, jonger dan 1 jaar.

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:

  • twee maanden, in het geval het betreft varkens, geiten en schapen;

  • drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen.

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:

  • twee maanden, in het geval het betreft varkens, geiten en schapen;

  • drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PVV) 2006.

 • 2 Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 2, in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2006, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2006.

 • 3 Artikel 2 treedt in werking op een door het bestuur bij besluit nader te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden bepaald.

Zoetermeer, 26 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 2 februari 2006 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 20 januari 2006, nr. TRCJZ/2005/3319.

Terug naar begin van de pagina