Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 19-11-2006 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2006)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006;

Besluit:

Artikel 1

  • 1

Als ondernemersorganisatie in de veehandel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 worden aangewezen:

Afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;

  • -

    Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;

  • -

    Centrale Vereniging voor Coöperatieve Handel.

Artikel 2

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

  • 2 Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2006.

Zoetermeer, 26 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina