Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 22-06-2008.]
[Regeling vervallen per 25-12-2011.]
Geldend van 22-01-2006 t/m 24-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005 houdende aanwijzing van een classificatieorganisatie ter uitvoering van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003 (Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2005)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 20 van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2011]

Het Centraal Bureau Slachtveediensten B.V., gevestigd te Utrecht, wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2011]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2005.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina