Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2005

[Regeling vervallen per 02-04-2012.]
Geldend van 22-01-2006 t/m 01-04-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005 houdende aanwijzing van een classificatieorganisatie ter uitvoering van de Verordening classificatie slachtvarkens 2003 (Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2005)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 3 van de Verordening classificatie slachtvarkens 2003,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-04-2012]

Het Centraal Bureau Slachtveediensten B.V., gevestigd te Utrecht, wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens 2003.

Artikel 2

[Vervallen per 02-04-2012]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2005.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina