Regeling ex artikel 4, eerste lid, Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

Geldend van 31-10-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2005, nr. DGM/SAS/2005183872, ex artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op Richtlijn nr. 2004/73/EG van de Commissie van 29 april 2004 (PbEU L 152/1, met rectificaties in PbEU L 216 en L 236), tot 29e aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en op artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen;

Besluiten:

De wijzigingen, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de richtlijn nr. 2004/73/EG van de Commissie van 29 april 2004 (PbEU L 152/1, met rectificaties in PbEU L 216 en L 236), tot 29e aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, gaan voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen gelden met ingang van 31 oktober 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina