Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-01-2007.]
Geldend van 04-03-2006 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 26 oktober 2005, houdende vaststelling bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden voor het jaar 2006 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden 2006)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Adviescommissie dieren en dierenbenodigdheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend, met uitzondering van ondernemingen die uitsluitend in de vorm van ambulante handel worden gedreven.

§ 2. De heffing

Artikel 3

  • 1 Aan degenen die een onderneming drijven, als bedoeld in artikel 2, wordt voor het jaar 2006 een bestemmingsheffing opgelegd ten behoeve van de Adviescommissie voor de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal- economische ontwikkeling van de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden door middel van collectieve promotie.

  • 2 De heffing bedraagt € 101,- voor iedere verkoopplaats waarin de detailhandel in dieren en dierenbenodigdheden wordt uitgeoefend.

  • 3 Ondernemingen waarin minder dan 2 personen werkzaam zijn, komen in aanmerking voor een reductie van € 36,- op de heffing van € 101,- per verkoopplaats.

  • 4 De bestemmingsheffing als in dit artikel bedoeld bedraagt maximaal € 1.010,- (maximaal 10 filialen).

Deze verordening zal in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden bekend gemaakt.

Den Haag, 26 oktober 2005

A.F. Kolkman

voorzitter

E. E. van de Lustgraaf

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 1 december 2005 en door de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 21 december 2005, kenmerk EP/MW 5727159.

Terug naar begin van de pagina